Céljaink és munkatársaink

A családi bölcsőde, az alapellátásán kívül nyújtandó, gyermeknevelést segítő szolgáltatásaival - gyermekfelügyelet, játszó, fejlesztő foglalkozások, tanácsadás, baba-mama klub -  azok formájának és időtartamának a kialakításával is, az igénybevevő szülők munkarendjéhez és a felmerülő igényekhez kíván alkalmazkodni.

Azon családok számára kívánunk minőségi szolgáltatást nyújtani, akik fontosnak tartják, hogy a kisgyermek szülői felügyeletét – napközben és szükség szerint időközönként – helyettesítő szakember a tevékenységét, keresztény értékrendet képviselő nevelési, gondozási elvek szerint lássa el.

Fontosnak tartjuk a kisgyermek számára a biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör, környezet megteremtését, a testi és lelki egészség, egyensúly megőrzését is.

A fenntartó elvárása, hogy a családi bölcsőde vezető és segítő személy szakképzett, keresztény értékrendet képviselő személy legyen.

A Biblia azt mondja: "Neveld a gyermekedet hozzá illő módon, s akkor még idős korában sem tér el tanításodtól." (Példabeszédek 22,6)

 

"Két kis gyerek édesanyja vagyok. Szülőként és kisgyermek gondozó-nevelőként is nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek első életéveiben olyan értékrendet ültessünk el, ami megfelelő gondoskodás, nevelés mellett gyümölcsözővé válik az életükben. Számomra ebben a Biblia ad útmutatás. A gyermekek itt töltött idejük során megismerkednek Istennel bibliai történeteken, sok éneken és hétköznapi mozzanatokon keresztül. Azok a legfontosabb értékek, amit szeretnénk nekik átadni: szeretet, hit, megbocsájtás, elfogadás.

Hiszem, hogy minden ember értékes  és ha gyermekkorában megfelelő szeretet veszi körül, akkor ezek az értékek ki fognak bontakozni. Ehhez szeretnék segítő kezet nyújtani ebben a rövid, de annál fontosabb életszakaszban."

Vaszkó Anikó
Családi bölcsőde vezetője

"Minden ember lelkében ott van a benne élő gyermek. Amikor gyermekek között vagyok életre kel bennem is a kisgyermek, így kerülök közelebb az ő világukhoz. Számukra a szeretetnél, a felhőtlen játék és nevetésnél nincs jobb a világon. Ezért választottam ezt a szakmát, a gyermekek iránti szeretetem miatt."

Rákosa Kornélia
Segítő